Pouk nemščine na OŠ TO.
Nemščina - drugi tuji jezik 7. razred.
Izbirni predmet Nemščina 1 obiskujejo učenci 7. razredov oz. tudi 8. ter 9. razreda, če so ta predmet prvič izbrali.
Nemščina - drugi tuji jezik 8. razred.